DE UNGE

De unge som henvises til Vestgruppen er ofte ude på en kriminel løbebane og har en udadreagerende adfærd. Mange har mislykkede ophold på institutioner og opholdssteder bag sig.

Vestgruppen er gearet til at modtage børn og unge som er præget af alvorlige adfærdsvanskeligheder.

Hos os er tilpasningsvanskeligheder et visitationskriterium, og ikke en begrundelse for udskrivning. Vi "smider" kort og godt ikke børn og unge ud på grund af deres adfærd.​

Målgruppen

Vestgruppen modtager børn og unge, som:

  • Er fra 12 til 18 år ved indskrivningen.
  • Kommer fra alle landets kommuner.
  • Er af begge køn.
  • Kan have en anden etnisk baggrund end dansk.
  • Er samfundets mest udsatte, som kræver en særlig pædagogisk og behandlingsmæssig indsats.
  • Typisk ikke kan rummes på almindelige opholdssteder eller på traditionelle døgninstitutioner.

Vestgruppen har 2 særskilte afdelinger en med 3 unge og en med 5 unge. på adressen Sønderhusevej.

Ud over dette har vi en afdeling på Højris Alle i Ikast, som har 5 faste pladser og en projektplads.

Vestgruppen modtager børn og unge:

  • Som er aktivt misbrugende ved anbringelsen - men ikke unge, som er egentlig stofafhængige.
  • Med psykiatriske problemstillinger. Dog er det nødvendigt at den unge har udviklingsperspektiver. Vi modtager ikke børn og unge, med psykoser, som kræver egentlig psykiatrisk hospitalsbehandling.
  • Med kriminelle løbebaner og typisk udadreagerende adfærd. Men ikke unge med antisociale personligheds forstyrrelser, som vi ikke kan nå med socialpædagogiske behandlingsmetoder.

Vestgruppen modtager ikke børn og unge med svære fysiske/psykiske handicaps, som udelukkende har behov for pasning og pleje.

KONTAKT

Vestgruppen

Sønderhusevej 6
7430 Ikast

Find vej


Telefon: 35 26 20 20

E-mail: info@vestgruppen.dk

CVR: 32418007

Vestgruppen

Vestgruppens målgruppe er samfundets mest sårbare og udsatte unge.
Derfor er det vigtigt for os, at udgøre et pædagogisk alternativ for netop de unge, som mange andre opholdssteder og institutioner ikke magter.

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

tick Respekt​

tick Ansvarlighed​

tick Faglighed​