FAST KONTAKTPERSON/ VOKSENVEN

​Ifølge Lov om Social Service § 52 og § 76

Ordningen kan reelt være et alternativ til anbringelse udenfor hjemmet.

Tilbuddet er målrettet børn og unge i aldersgruppen 14-23 år.

En faglig kompetent uddannet kontaktperson, der kan varetage de elementære og grundlæggende principper indenfor de problemstillinger sårbare unge står i. Dette på en professionel måde, således at den unge bliver mødt hvor denne er, og støttet på den enkeltes niveau.

Fra nogle få timer om ugen til døgnkontakt

Den faste kontaktpersons indsats vil variere efter forholdene i de enkelte opgaver. I nogle tilfælde vil nogle få timer ugentligt være tilstrækkeligt, andre gange vil det være påkrævet, at den unge har mulighed for at kunne kontakte eller bruge sin kontaktperson døgnet rundt. Dette fx i opstartsperioden eller i akutte situationer eller tilstande.

Den unges egne ressourcer er udgangspunktet

Der tages udgangspunkt i den unges egne ressourcer, som vil danne udgangspunkt for den individuelle støtte

Kontaktpersonen tilknyttes så tidligt som muligt, og indtil den unge har opnået en social integration, og selv kan mestre sin livssituation. Kontaktpersonen udvikler og justerer samarbejdsrelationerne omkring den unge, sammen med dem.

Ved at den unge har en fast kontaktperson skabes der/ får den unge:

 • En gennemgående mulighed for at den unge kan beholde sociale netværk, og udbygge dette med gennemgående personer. Fx også til andre unge i lignende situationer.
 • En fast kontaktperson, der forholder sig til dets totale situation på linie med, hvad der normalt ville være forældrenes opgave.
 • En fast kontaktperson der vil yde støtte på det nære personlige plan.
 • En fast kontaktperson der vil være til rådighed når der er behov for støtte.
 • En fast kontaktperson der tager udgangspunkt i den enkeltes nuværende og tidligere livssituation, og som støtter den enkelte i store som små problemer, men som samtidigt stiller krav til og korrigere den unge i uacceptabel adfærd, og derved støtter til selvstændig udvikling i hensigtsmæssig retning.
 • En fast kontaktperson, der kan støtter den unge i de forskellige skift der måtte komme i anbringelsessted eller behandlingsregi, og danne bro mellem disse foranstaltninger sammen med den unge.
 • En fast kontaktperson der har kendskab til den unges historie, handleplaner og fremtidige mål. Og formår at støtte og fastholde den unge i disse.
 • En fast kontaktperson der støtter den unge til at opleve selvhjulpenhed, selvstændighed, og selvansvarlighed.
 • En fast kontaktperson der skaber mulighed for den enkeltes evne til selvrefleksion og øger integrationsmuligheder. Øget selvværd og stabilitet i dagligdagen for at nå større livskvalitet.
 • En fast kontaktperson der træner den enkeltes evne til at forholde sig til sin situation, at udholde ensomhed, tomhed, angst, at det skal håndteres og ikke fx dulme.​

Hvordan gøres det?

 • Kontaktpersonen vurderer den enkeltes aktuelle behov for henholdsvis omsorg og struktur, og benytter de muligheder for udvikling som relationen tilbyder.
 • Kontaktpersonen giver kontakt- og tillidsskabende dialog, herunder også bare at "være" sammen.
 • Kontaktpersonen er med til at løse praktiske opgaver i fællesskab.
 • Kontaktpersonen er personligt vejledende og kontaktformildlende fx i forhold til socialforvaltningen, skole, job eller andre instanser.
 • Kontaktpersonen og den enkelte foretager sammen udadrettede aktiviteter.
 • Kontaktpersonen er klar på sin egen rolle, og i stand til at klargøre denne for den unge, og skabe relationens karakter.
 • Kontaktpersonen kan bruge sig selv i kontakten, og håndtere sine egne følelser på en professionel måde.
 • Kontaktpersonen graduerer støtten i overensstemmelse med den enkeltes aktuelle behov for omsorg, hjælp og støtte, forventninger, udfordringer, krav og ansvarliggørelse.
 • Kontaktpersonen tilrettelægger aktiviteter der kan være med til at træne den enkeltes funktioner i forhold til hverdagen, og at udfordringerne er tilpasset den enkeltes ressourcer, behov og begrænsninger

KONTAKT

Vestgruppen

Sønderhusevej 6
7430 Ikast

Find vej


Telefon: 35 26 20 20

E-mail: info@vestgruppen.dk

CVR: 32418007

Vestgruppen

Vestgruppens målgruppe er samfundets mest sårbare og udsatte unge.
Derfor er det vigtigt for os, at udgøre et pædagogisk alternativ for netop de unge, som mange andre opholdssteder og institutioner ikke magter.

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

tick Respekt​

tick Ansvarlighed​

tick Faglighed​