​BEBOER OG FORÆLDRE

Behandling af dine personoplysninger

Som følge af dit barns ophold hos os, har vi registreret en række personoplysninger om dit

barn/jer. Iflg. personforordningen artikel 13, skal vi give dig følgende oplysninger om vores

behandling af dit barns/dine personoplysninger.

  1. Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?
  1. Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af personoplysninger.
  1. Kategorier af personoplysninger.
  1. Modtagere eller kategorier af modtagere.
  1. Opbevaring af personoplysninger.
  1. Retten til at trække samtykke tilbage.
  1. Dine rettigheder
  1. Klage til Datatilsynet

Nedenfor finder du en uddybning i forhold til de informationer, som vi skal give dig.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.

Med venlig hilsen

Fonden Vestgruppen

Mail: Info@vestgruppen.dk

   

  

1. Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

Fonden Vestgruppen er dataansvarlig for behandling af de personoplysninger, som vi har modtaget om dit barn/jer. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor

Fonden Vestgruppen

Sønderhusevej 6

7430 Ikast

CVR nr. 32418007

Telefon: 35262020

Mail: info@vestgruppen.dk

2. Formålene med og retsgrundlaget for behandling af dine og dit barns personoplysninger

Vi behandler dine/jeres oplysninger for at kunne opfylde vores forpligtigelser som opholdssted, der er underlagt Tilsyn Midt. F.eks. får vi tilsendt diverse oplysninger fra anbringende kommune, til brug for udarbejdelse af behandlingsplan osv.

3. Kategori af personoplysninger

Vi behandler overordnet alene almindelige oplysninger som fx navn, adresse mv. Vi behandler også en særlig kategori af personoplysninger (følsomme oplysninger).

4. Modtagere eller kategori af modtagere

Som udgangspunkt er det alene Fonden Vestgruppen, der anvender personoplysninger, som vi har om en ung eller forældre. Fonden Vestgruppen har retningslinjer for, hvilke konkrete personoplysninger, der anvendes, og hvornår en medarbejder har adgang til personoplysninger om den unge og forældre.

Fonden Vestgruppen bruger dog også eksterne leverandører i forhold til fx elektronisk behandling af data. Disse eksterne parter behandler alene vores personoplysninger i henhold til den instruks, som fremgår af en databehandleraftale, som Fonden Vestgruppen har indgået med leverandøren.

5. Opbevaring af personoplysninger

Fonden Vestgruppen opbevarer personoplysninger i henhold til retningslinjer på området. Overordnet opbevarer vi alene personoplysninger, så længe det er nødvendigt, for at opfylde vores forpligtigelser som opholdssted. Eksempelvis sletter vi som udgangspunkt oplysninger om den unge og forældre, når den unge forlader bostedet.

6. Retten til at trække samtykke tilbage

Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage, her tænkes bla. på portrætbilleder, Dette kan du gøre ved at kontakte os skriftligt via de kontaktoplysninger, der fremgår ovenfor af pkt. 1.

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

7. Dine rettigheder

Efter databeskyttelsesregler har en registreret en række rettigheder i forhold til Fondens Vestgruppens behandling af personoplysninger.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

​​

Ret til berigtigelse

Du har ret til af få urigtige oplysninger om dig rettet.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

8. Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis de er utilfreds med den måde, som vi behandler personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på datatilsynet.dk.

KONTAKT

Vestgruppen

Sønderhusevej 6
7430 Ikast

Find vej


Telefon: 35 26 20 20

E-mail: info@vestgruppen.dk

CVR: 32418007

Vestgruppen

Vestgruppens målgruppe er samfundets mest sårbare og udsatte unge.
Derfor er det vigtigt for os, at udgøre et pædagogisk alternativ for netop de unge, som mange andre opholdssteder og institutioner ikke magter.

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

tick Respekt​

tick Ansvarlighed​

tick Faglighed​