jobansøgere

Behandling af dine personoplysninger

Som følge af din jobansøgning har vi registreret en række personoplysninger om dig. Ifølge personforordningen artikel 13 skal vi give dig følgende oplysninger om vores behandling af dine personoplysninger:

  1. Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?
  2. Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger
  3. Kategorier af personoplysninger
  4. Opbevaring af personoplysningerne
  5. Ret til berigtigelse, sletning, begrænsning og indsigelse
  6. Klage til Datatilsynet

Nedenfor finder du en uddybning i forhold til de informationer, som vi skal give dig.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.

Med venlig hilsen

Fonden Vestgruppen

1. Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

Vestgruppen er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du finder vores kontakt oplysninger nedenfor.

Fonden Vestgruppen

Sønderhusevej 6

7430 Ikast

CVR: 32418007

Telefon: 35262020

Mail: info@vestgruppen.dk​

2. Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

  • Rekruttering af medarbejdere

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

  • Indgåelse af en ansættelseskontrakt, jf. ansættelsesbevisloven

3. Modtagere eller kategorier af modtagere

Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende modtagere:

  • Leverandører/udbydere af personlighedstest

4. Opbevaring af dine personoplysninger

Vi opbevarer dine personoplysninger i indtil afslutningen af ansættelsesprocessen, hvilket typisk varer 1-3 måneder. Personoplysninger om de(n) person(er), som ikke bliver ansat, vil herefter blive slettet.​

5. Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

6. Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk​

KONTAKT

Vestgruppen

Sønderhusevej 6
7430 Ikast

Find vej


Telefon: 35 26 20 20

E-mail: info@vestgruppen.dk

CVR: 32418007

Vestgruppen

Vestgruppens målgruppe er samfundets mest sårbare og udsatte unge.
Derfor er det vigtigt for os, at udgøre et pædagogisk alternativ for netop de unge, som mange andre opholdssteder og institutioner ikke magter.

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

tick Respekt​

tick Ansvarlighed​

tick Faglighed​